รุซุทสึรีสอร์ท logo
รุซุทสึรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

994m
จุดยอดสูงสุด

400m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
37

ความลาดชันสูงสุด
40°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
3,500m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
vehicle_01

0

vehicle_02

7

vehicle_03

0

vehicle_04

7

vehicle_05

0

vehicle_06

4

vehicle_07

2

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE