ลานสกีนิเซโกะ อันนุปุริ อินเตอร์เนชั่นแนล logo
ลานสกีนิเซโกะ อันนุปุริ อินเตอร์เนชั่นแนล

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,156m
จุดยอดสูงสุด

400m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
13

ความลาดชันสูงสุด
34°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
4,000m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง15% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง85%
vehicle_01

0

vehicle_02

3

vehicle_03

0

vehicle_04

2

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง