สกีรีสอร์ทนิเซโกะวิลเลจ logo
สกีรีสอร์ทนิเซโกะวิลเลจ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,170m
จุดยอดสูงสุด

280m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
27

ความลาดชันสูงสุด
32°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
5,000m

ระดับเบื้องต้น36% ระดับกลาง32% ระดับสูง32%
สกี64% สโนว์บอร์ด36%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง30% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70%
vehicle_01

2

vehicle_02

4

vehicle_03

0

vehicle_04

0

vehicle_05

0

vehicle_06

3

vehicle_07

2

vehicle_08

1

vehicle_09

1

MOVIE

เส้นทางเดินทาง