คิโรโระรีสอร์ท logo
คิโรโระรีสอร์ท

INFORMATION

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,180m
จุดยอดสูงสุด

570m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
22

ความลาดชันสูงสุด
37°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
4,050m

ระดับเบื้องต้น33% ระดับกลาง29% ระดับสูง38%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง23% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง77%
vehicle_01

0

vehicle_02

4

vehicle_03

0

vehicle_04

4

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง