สกีรีสอร์ทซัปโปโรโคะกุไซ logo
สกีรีสอร์ทซัปโปโรโคะกุไซ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,100m
จุดยอดสูงสุด

630m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
7

ความลาดชันสูงสุด
30°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
3,600m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง50% ระดับสูง20%
สกี60% สโนว์บอร์ด40%
vehicle_01

0

vehicle_02

1

vehicle_03

0

vehicle_04

2

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

1

vehicle_08

0

vehicle_09

0

เส้นทางเดินทาง