ลานสกีซัปโปโร บังเค logo
ลานสกีซัปโปโร บังเค

INFORMATION

แนะนำคอร์ส

Course Map

482m
จุดยอดสูงสุด

200m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
17

ความลาดชันสูงสุด
33°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
1,250m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง5% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง80% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่15%
vehicle_01

1

vehicle_02

4

vehicle_03

1

vehicle_04

0

vehicle_05

0

vehicle_06

0

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง