ซาโฮโระ สกีรีสอร์ท logo
ซาโฮโระ สกีรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,030m
จุดยอดสูงสุด

420m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
21

ความลาดชันสูงสุด
39°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
3,000m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง60% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง30% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่10%
vehicle_01

0

vehicle_02

2

vehicle_03

1

vehicle_04

3

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

1

vehicle_08

1

vehicle_09

0

เส้นทางเดินทาง