โฮชิโนะ รีสอร์ท โทมามุ สโนว์พาร์คแอนด์รีสอร์ท logo
โฮชิโนะ รีสอร์ท โทมามุ สโนว์พาร์คแอนด์รีสอร์ท

INFORMATION

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,171m
จุดยอดสูงสุด

586m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
29

ความลาดชันสูงสุด
35°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
4,200m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง35% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง65%
vehicle_01

0

vehicle_02

2

vehicle_03

0

vehicle_04

3

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง