คามุอิ สกีลิงค์ logo
คามุอิ สกีลิงค์

INFORMATION

แนะนำคอร์ส

Course Map

751m
จุดยอดสูงสุด

150m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
25

ความลาดชันสูงสุด
35°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
4,000m

ระดับเบื้องต้น32% ระดับกลาง36% ระดับสูง32%
สกี55% สโนว์บอร์ด40% อื่นๆ5%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง32% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง68%
vehicle_01

0

vehicle_02

5

vehicle_03

0

vehicle_04

0

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

เส้นทางเดินทาง