สกีรีสอร์ต Mount Racey logo
สกีรีสอร์ต Mount Racey

แนะนำคอร์ส

Course Map

702m
จุดยอดสูงสุด

298m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
18

ความลาดชันสูงสุด
45°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
3,500m

ระดับเบื้องต้น20% ระดับกลาง40% ระดับสูง40%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง20% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง75% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่5%
vehicle_01

0

vehicle_02

2

vehicle_03

0

vehicle_04

2

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

1

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง