ยูบาริ เมาท์ เรซซี่ สกีรีสอร์ท logo
ยูบาริ เมาท์ เรซซี่ สกีรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

702m
จุดสูงสุด

298m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
18

ความลาดมากสุด
45°

ระยะทางยาวที่สุด
3,500m

ระดับเริ่มต้น20% ระดับกลาง40% ระดับสูง40%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง20% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง75% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่5%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง