ซัปโปโร เทเนะ logo
ซัปโปโร เทเนะ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,023m
จุดสูงสุด

340m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
15

ความลาดมากสุด
38°

ระยะทางยาวที่สุด
5,700m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี60% สโนว์บอร์ด40%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง10% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง90%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง