รึซึสึ รีสอร์ท logo
รึซึสึ รีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

994m
จุดสูงสุด

400m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
37

ความลาดมากสุด
40°

ระยะทางยาวที่สุด
3,500m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง30% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง