ลานสกีนิเซโกะ อันนุปุริ อินเตอร์เนชันนัล logo
ลานสกีนิเซโกะ อันนุปุริ อินเตอร์เนชันนัล

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,156m
จุดสูงสุด

400m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
13

ความลาดมากสุด
34°

ระยะทางยาวที่สุด
4,000m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง15% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง85%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง