รีสอร์ทภูเขานิเซโกะ แกรนด์ ฮิราฟุ logo
รีสอร์ทภูเขานิเซโกะ แกรนด์ ฮิราฟุ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,023m
จุดยอดสูงสุด

340m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
15

ความลาดชันสูงสุด
38°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
5,700m

ระดับเบื้องต้น45% ระดับกลาง28% ระดับสูง27%
สกี60% สโนว์บอร์ด40%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง25% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง65% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่10%
vehicle_01

1

vehicle_02

7

vehicle_03

0

vehicle_04

4

vehicle_05

0

vehicle_06

1

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง