โฮะชิโนะ รีสอร์ท โทมามุ  logo
โฮะชิโนะ รีสอร์ท โทมามุ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,239m
จุดสูงสุด

540m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
29

ความลาดมากสุด
35°

ระยะทางยาวที่สุด
4,200m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง35% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง65%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง