สกีรีสอร์ทซัปโปโรโคะกุไซ logo
สกีรีสอร์ทซัปโปโรโคะกุไซ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,100m
จุดสูงสุด

630m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
7

ความลาดมากสุด
30°

ระยะทางยาวที่สุด
3,600m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง50% ระดับสูง20%
สกี60% สโนว์บอร์ด40%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง