ซาโฮโระ สกีรีสอร์ท logo
ซาโฮโระ สกีรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,030m
จุดสูงสุด

420m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
21

ความลาดมากสุด
39°

ระยะทางยาวที่สุด
3,000m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง12% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่18%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง