รีสอร์ทภูเขานิเซโกะ แกรนด์ ฮิราฟุ logo
รีสอร์ทภูเขานิเซโกะ แกรนด์ ฮิราฟุ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,200m
จุดสูงสุด

260m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
30

ความลาดมากสุด
40°

ระยะทางยาวที่สุด
5,600m

ระดับเริ่มต้น37% ระดับกลาง40% ระดับสูง23%
สกี60% สโนว์บอร์ด40%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง25% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง65% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่10%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง