คิโรโระรีสอร์ท logo
คิโรโระรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,180m
จุดสูงสุด

570m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
21

ความลาดมากสุด
37°

ระยะทางยาวที่สุด
4,050m

ระดับเริ่มต้น33% ระดับกลาง29% ระดับสูง38%
สกี65% สโนว์บอร์ด35%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง23% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง77%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง