คามุอิ สกีลิงค์ logo
คามุอิ สกีลิงค์

แนะนำคอร์ส

Course Map

751m
จุดสูงสุด

150m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
25

ความลาดมากสุด
35°

ระยะทางยาวที่สุด
4,000m

ระดับเริ่มต้น32% ระดับกลาง36% ระดับสูง32%
สกี55% สโนว์บอร์ด40% อื่นๆ5%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง32% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง68%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง