ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท logo
ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,074m
จุดสูงสุด

235m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
23

ความลาดมากสุด
34°

ระยะทางยาวที่สุด
4,000m

ระดับเริ่มต้น40% ระดับกลาง40% ระดับสูง20%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง15% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70% อื่นๆ15%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง