รุซุทสึรีสอร์ท logo
รุซุทสึรีสอร์ท

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,023m
จุดยอดสูงสุด

340m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
15

ความลาดชันสูงสุด
38°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
5,700m

ระดับเบื้องต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง30% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70%
vehicle_01

0

vehicle_02

7

vehicle_03

0

vehicle_04

7

vehicle_05

0

vehicle_06

4

vehicle_07

0

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง