ลานสกีซัปโปโร บังเค logo
ลานสกีซัปโปโร บังเค

แนะนำคอร์ส

Course Map

482m
จุดสูงสุด

200m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
14

ความลาดมากสุด
33°

ระยะทางยาวที่สุด
1,250m

ระดับเริ่มต้น30% ระดับกลาง40% ระดับสูง30%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง5% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง80% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่15%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง